Vítáme Vás na stránkách naší ordinace

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB

Níže uvedené služby poskytujeme pouze našim registrovaným pacientům. Tato vyšetření a úkony nemůžeme účtovat zdravotním pojišťovnám, proto si je plně hradíte sami. Úhradu lze provést běžnými druhy platebních karet nebo v hotovosti, vždy u sestry.

CENÍK PLACENÝCH SLUŽEB

   
Požadovaný úkon Cena
   
Řidičský průkaz  
- první prohlídka a vyšetření
600,00 Kč
- vyšetření pro navrácení průkazu po odebrání 750,00 Kč
- vyšetření po 65. roce věku příp. rozšíření ŘP 500,00 Kč
   
Zbrojní průkaz  
- každé jednotlivé vyšetření 600,00 Kč
- výpis z dokumentace, dodatečná potvrzení 500,00 Kč
   
Potravinářský průkaz  
- každé jednotlivé vyšetření 150,00 Kč
- výpis z dokumentace, dodatečná potvrzení 250,00 Kč
- mimořádné preventivní vyšetření na žádost pacienta 600,00 Kč
   
Přihláška na VŠ  
- potvrzení každého formuláře 120,00 Kč
Očkování  
- očkovací výkon 170,00 Kč
- očkovací látka dle druhu
   
Dokumentace  
- výpis z dokumentace pro pojišťovnu 250,00 Kč
- výpis z dokumentace pro pojišťovnu s lékařskými zprávami a posouzením
350,00 Kč
- výpis z dokumentace pro pojišťovnu ručně vyplňovaný (spec.formuláře) 500,00 Kč
- výpis z dokumentace pro osobní potřebu 250,00 Kč
- vyplnění žádosti o lázeňskou nebo rehabilitační péči 250,00 Kč
- vyjádření registrujícího lékaře pro Úřad práce 250,00 Kč
- výpis z dokumentace či potvrzení pro rekvalifikaci 250,00 Kč
 Platnost ceníku od 1. července 2021